Az iroda története

Az ügyvédi iroda nevét alapítójáról, Dr. Mizik Andrea ügyvédről kapta.
Dr. Mizik Andrea az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán 1997. januárjában végzett “Cum laude” minősítéssel. Diplomájának kézhezvétele után kártérítési és biztosítási joggal foglalkozó ügyvédi irodában helyezkedett el ügyvédjelöltként, melynek – 2000. májusában történt ügyvéddé avatása után – tagja lett. 2004. január elsején kilépő ügyvédtársával megalapították a Kozma és Mizik Ügyvédi Irodát és a folyamatban lévő peren kívüli és peres ügyeket együtt vitték 2007. őszéig, amikor megalakult az immár egyszemélyes Mizik Ügyvédi Iroda. Az ügyek jogfolytonosságát biztosítva specializáltan folytatta a kártérítési ügyek (személyi sérüléses balesetek, gépjármű felelősségbiztosítási ügyek, vagyon-és életbiztosítási ügyek) peren kívüli és peres vitelét. Az iroda fő profilja a személyi sérüléssel járó közúti balesetekből eredő igények érvényesítése a biztosítókkal szemben, ezen felül minden olyan ügyben képviseli a károsultak, biztosítottak érdekeit, ahol biztosítási, kártérítési igényérvényesítés lehetősége merül fel. Jelenleg egy alkalmazott ügyvéddel, egy ügyvédjelölttel, és egy jogi asszisztenssel működik az iroda.

Az iroda profilja

Szilárd meggyőződésünk, hogy a jelenlegi, rohamosan változó világban, jogszabályalkotási dömpingben – ugyanúgy, mint az orvostársadalomban – elengedhetetlen a specializáció. Ennek érdekében irodánk csak és kizárólag kártérítési, biztosítási ügyekre specializálódott, tehát minden olyan ügyben képviseljük a hozzánk forduló magánszemélyek, társaságok érdekit, ahol testi épségük, jogaik csorbát szenvednek más személy károkozó magatartása folytán, illetőleg olyan estekben, amikor érvényes szerződésük alapján harmadik személy (biztosítótársaság) vállal kötelezettséget a felmerült károk, biztosítási összeg megfizetésére. A személyi sérüléssel járó balesetek kapcsán felmerülő igényeket elsősorban peren kívül kíséreljük megoldani, melyek rendszerint jelentősen kisebb költséggel, időveszteséggel járnak együtt. Amennyiben az igények ilyen módon történő teljeskörű rendezése nem lehetséges, úgy – a megfelelő tájékoztatást követően – polgári peres eljárást kezdeményezünk.
A károsulti képviselet rendszerint együttjár a büntetőeljárásban történő sértetti képviselettel, mely magában foglalja mind a rendőrségi eljárásban történő, mind a bíróság, illetőleg a közvetítő előtti személyes részvételünket. Személyi sérülés nemcsak közúti baleset során történhet, hanem munkavégzés alkalmával is, így a munkavállaló érdekeit képviselve az elszenvedett munkabalesetek folytán felmerülő károk rendezése érdekében képviseljük a munkavállalókat a munkáltatóval (felelősségbiztosítójukkal) szemben peren kívül és munkaügyi bíróság előtt is.
A személyi sérüléses ügycsoporton kívül gépjármű kárrendezéssel is foglalkozunk, melynek során szintén a károsultakat vagy a biztosítottakat képviseljük a biztosítókkal szemben attól függően, hogy felelősségbiztosítás vagy vagyonbiztosítás alapján történik az igények érvényesítése. Vagyon- és életbiztosítási szerződésekből eredő – lakásbiztosításon alapuló betöréses lopáskárok, vízkár, tűzkár, életbiztosítási szerződésekből eredő vitás igények – ügyek is szép számban fordulnak elő mindennapi munkák során. Filozófiánk az ügyek tisztességes és magas szakmai színvonalon történő képviselete, az ügyfelek érdekeinek szem előtt tartása. Ennek érdekében nemcsak nyomon követjük a szakmai területünkre vonatkozó joganyag változását, hanem folyamatosan képezzük magunkat, valamint a jogelmélet továbbfejlesztésének érdekében elvi jelentőségű ügyeket is képviselünk.

Tanácsok baleset esetére

Amikor személyi sérüléssel járó (közúti, munkabaleset) történik, első és legfontosabb teendő egyrészről a közvetlen életveszély elhárítása és a gyógyulás útjára lépés. Csak ezt követően történjen meg a jogi képviselő kiválasztása. Sajnálatos tény, hogy a kárrendező irodák elterjedésével a sorrend gyakran felcserélődik és nem kellő alapossággal, tájékozottsággal, hirtelen döntéstől vezérelve történik meg a kárrendező, illetve az ügyvéd személyének kiválasztása. Precíz, magas szakmai felkészültséggel bíró, a kártérítési területen jártas képviselő megbízása esetén szinte minden esetben várható egy olyan összeg kifizetése a biztosítótól (akár önként, akár ítélet alapján), mely a mai magyar joggyakorlattal összhangban állva a felmerült károk megtérítésére alkalmas lehet. Ügyvédi hivatásunk során folyamatosan törekszünk arra, hogy az ügyfelek igényeinek maximális szem előtt tartása mellett olyan kártérítési összeg megfizetését kérjük a biztosítótól akár peren kívül, akár peres eljárás során, mely reális és maximálisan fedi a téríthető összegeket. Minden esetben részletes tájékoztatást nyújtunk arról, hogy – összhangban a kártérítési gyakorlattal – milyen összegszerű igényeket tudunk érvényesíteni a biztosítóval, illetőleg a kárért felelős személlyel szemben. Ennek keretében megbízóinkkal folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, nemcsak telefonon vagy elektronikus úton, szükség esetén többször is egyeztetünk személyesen.

Munkatársak

Dr. Mizik Andrea ügyvéd. Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán 1997. januárjában végzett “Cum laude” minősítéssel. Férjezett, gyermekei Adél (2001) és Aliz (2007.), férje Dr. Szűcs Péter ügyvéd, a Szűcs Péter Ügyvédi Iroda alapítója, orvosi műhibából eredő kártérítési igények érvényesítésével foglalkozik.  (Szűcs Péter Ügyvédi Iroda weboldala)

dr. Csörgő Dániel Péter ügyvédjelölt. 2020-ban végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, cum laude minősítéssel. Érdeklődési területe a kártérítési és biztosítási jog. Diplomamunkáját is ebből a témából írta – A kár és annak megtérítése, különös tekintettel a vagyoni károkra, valamint az immateriális sérelemre a baleseti kártérítés
szemszögéből – címmel.
2018. júliusa óta áll az iroda alkalmazásában. Korábban jogi gyakornoki, 2020. szeptember 1-től pedig ügyvédjelölti munkakört tölt be. Tárgyalóképes angol nyelvtudással rendelkezik.


Csejtei Vivien 2020. áprilistól tagja az ügyvédi irodának asszisztensi munkakörben.

Ügyfélfogadás

Hétköznap 8:30-17:30 között, előzetes időpont egyeztetés alapján.

Elérhetőségek

Az iroda elérhetőségei:

1138 Budapest,
Párkány u. 6./A I/2.
Telefon / fax: (1) 240-5226
email: drmizikandrea[at]mizikugyvediiroda.hu

map

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Mizik Andrea – ügyvéd
Mobil: +3630 9643 581

Dr. Bikki Vivien ügyvédjelölt

Mobil: +36302907217

 

 

Adatkezelési tájékoztatók

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ munkaügyi nyilvántartási rendszerben történő adatkezelésről Itt letölthető


 

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT Itt letölthető


 

ADATVÉDELMI INCIDENS KEZELÉSI SZABÁLYZAT Itt letölthető